nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-04 - 2019-12-05
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XII.3.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.     §  (1) Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdés b) pontja.
(3) Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018 (XII.5.) önkormányzati rendelet 11. § (6) bekezdése.


2.     §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!