nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (IX.23.) rendelete
Hatályos:2016-09-23 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016 (IX.23.) rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.14.) önkormányzati rendelet 26. § (1)-(2) bekezdése alapján az Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének előzetes kikérésével, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §

A rendelet tárgyi hatálya


E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, illetve az iskola egészségügyi ellátási körzetekre.


2. §

A háziorvosi körzetek megállapítása


 (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén I. és II. számú háziorvosi körzet működik.

(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A II. számú háziorvosi körzet Mezőkeresztes és Csincse Község Önkormányzat közigazgatási területével alkot háziorvosi körzetet.


3. §

A házi gyermekorvosi körzetek megállapítása


(1) Mezőkeresztes Város Önkormányzat teljes közigazgatási területe, Csincse Község Önkormányzat közigazgatási területével egy háziorvosi körzetet alkot.

(2) A házi gyermekorvosi körzet székhelye: Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89.


4. §

A fogorvosi körzetek megállapítása


(1) Az Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot, amely kiterjed Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Csincse települések közigazgatási területére.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 8.5. §

Az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapítása


Az iskola egészségügyi ellátás körzethatára a Kossuth Lajos Általános Iskolára (3441 Mezőkeresztes, Összekötő u. 28.) és a Mezőkeresztesi Harmatcsepp Óvodára (3441 Mezőkeresztes, József A u. 3., Szentistváni u. 74.) terjed ki.


6. §

Védőnői ellátás


(1) Az I. számú védőnői körzet ellátási területe azonos az I. számú háziorvosi körzettel. A II. számú védőnői körzet ellátási területe azonos a II. számú háziorvosi körzettel.

(2)  A védőnői körzet székhelye: Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 89.


7.§

Záró rendelkezések


(1)   Ez a rendelet 2016. október 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Mezőkeresztes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek és székhelyeinek kialakításáról szóló 8/2002.(VI.28.) számú önkormányzati rendelete.


             Majoros János s.k.                                              Virágné Bordás Erzsébet s.k.

                 polgármester                                                                           aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!