nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-11 - 2015-07-12
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapsony Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet  1. melléklettel egészül ki.


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Tapsony, 2015. június 25.
                        Fábos István                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                        polgármester                                                                             jegyző
Záradék:A rendelet 2015. július 10. napján kihirdetésre került.


Tapsony, 2015. július 10.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.4 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!