nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(VIII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-17 -tól
Karancsberény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(VIII.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) rendelet módosításáról

Karancsberény község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:


1. §.


A költségvetési rendelet rendelet 3. §.(1)bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


       ".(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76.184.218. forintban, a Karancsberényi Margaréta Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 14.257.172 forintban állapítja meg.2. §.


A költségvetési rendelet 3.§.(2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A Képviselő-testület a költségvetés 76.184.218 Ft főösszegen belül a Karancsberény Önkormányzat kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                              0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                   4.372.127 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                     76.184.218 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                    10.547.778 Ft-ban

            Működési célú támogatás                                          46.341.843 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB                                                      46.341.843 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK                                                                    0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                       8.540.000 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                10.754.597 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                  53.554.334 Ft-ban

            személyi juttatás                                                         19.137.270 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                       3.550.081Ft-ban

            Dologi kiadások                                                          18.171.095 Ft-ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                     4.945.000 Ft-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                         7.750.888 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                                                     112.462 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                                                             6.397.549 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                                                             1.240.877 Ft-ban

- tartalékot                                                                                  3.337.958 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                              14.919.799 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                         10.754.597 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                   10.754.597 Ft-ban

  ebből:

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                              0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                                                     10.754.597 Ft-banA Képviselő-testület a költségvetés 14.257.172 Ft főösszegen belül a Karancsberényi Margaréta Óvoda kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:


- a felhalmozási célú bevételt                                                                   0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást                                                                    0 Ft-ban

- a működési célú bevételt                                                          13.949.000 Ft-ban

            Intézményi működési bevétel                                                92.000 Ft-ban

            Egyéb működési célú támogatás                                                   0 Ft-ban

ebből:              Egyéb műk.célú tám. ÁHB                                                                         0 Ft-ban

                        Egyéb műk.célú tám. ÁHK                                                                         0 Ft-ban

            Közhatalmi bevétel                                                                        0 Ft-ban

            Finanszírozási bevétel                                                     13.857.000 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat                                                       14.257.172 Ft-ban

            személyi juttatás                                                                9.337.000 Ft-ban

            Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO                            2.514.000 Ft-ban

            Dologi kiadások                                                                 2.406.172 Ft.ban

            Társadalom- és szociálpolitikai juttatások                                      0 F.-ban

            Egyéb működési célú kiadás                                                          0 Ft-ban

ebből:              elvonás és befizetés                                                                                  0 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHB                                                                            0 Ft-ban

                        Egyéb műk.c.tám . ÁHK                                                                            0 Ft-ban

- tartalékot                                                                                                   0 Ft-ban

- finanszírozási kiadás                                                                                0 Ft-ban

- tárgyévi hiány                                                                                  308.172 Ft-ban

- előző évek pénzmaradványa                                                            308.172 Ft-ban

  ebből: 

- a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                                0  Ft-ban

- a működési célú pénzmaradvány                                                                            308.172 Ft-ban3. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Karancsberény, 2016. augusztus 15.
            Lantos Ibolya                                                                    Csabainé Freistág Erzsébet

                 Jegyző                                                                                   PolgármesterA rendelet kihirdetve.


Karancsberény, 2016. augusztus 16.

                                                                                                                Lantos Ibolya

                                                                                                                     jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!