nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 4/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 4/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2016.(V.13.)önkormányzati rendelet módosításáról


Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1.§ Az 5/2016.(V.13.)önkormányzati rendelet, továbbiakban: „R” 2.§(1) bek. az alábbiak szerint módosul:

          2.§(1) A háziorvosi alapellátás tekintetében a gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi körzet kiterjed Somberek és Görcsönydoboka községek teljes közigazgatási területére.


2.§ A „R” 3.§(1)bek. az alábbiak szerint módosul:

3.§(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátási körzet székhelye: 7700 Mohács, Véradó utca 1. A körzethez Somberek község teljes közigazgatási területével csatlakozik. 


3.§ A „R” 4.§(1)bek. az alábbiak szerint módosul:

          4.§(1) Somberek község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot, a feladatellátás kiterjed Görcsönydoboka község teljes közigazgatási területére is.


4..§ (1) Jelen rendelet 2017. április 15. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyedejüleg hatályát veszti a „R” 3.§(2)bekezdése.


          Dr. Majorné Dr. Szabó  Zsuzsanna                                                                                Csoboth Tamás                             jegyző                                                                                                      polgármester


Jelen rendelet Somberek községben 2017. április 07. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2017. április 07.

Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!