nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-30 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2016. (XII.30.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2016. /XII.30./ önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2016. /XII.30./ önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletének módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2016. /III.09./ önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


1.§.


A R. 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                          

(1) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési bevételeket 335.338 ezer Ft-ban hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   229.199 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          20.880 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           49.647 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                            643 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                    33.832 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                        442 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   695 ezer Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási összegét 332.435 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                              

          - felhalmozási kiadások                                                                         35.077 ezer Ft

beruházási kiadások                                                        14.009 ezer Ft

felújítási kiadások                                                                 268 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                        800 ezer Ft

felhalmozási célú tartalék                                                20.000 ezer Ft

     - működési kiadások összege                                                            297.358 ezer Ft

személyi juttatások                                                            74.932 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó        17.557 ezer Ft

dologi kiadások                                                                  80.301 ezer Ft

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                5.584 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                        118.966 ezer Ft

működési célú tartalék                                                              18 ezer Ft


2.§.


A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:     

(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.612 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                   40.430 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                      348 ezer Ft

Kiadások:

Személyi juttatások                                                  28.424 ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó       7.698 ezer Ft

Dologi kiadások                                                                 6.350 ezer Ft

Egyéb működési célú kiadás                                                   40 ezer Ft


3.§.A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:                               

(1) A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási főösszegét 49.074 ezer Ft-ban állapítja meg, az alábbi jogcímek szerint:

          Bevételek:

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      8.903 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    3.450 ezer Ft

Kiadások:

                             Működési kiadások                                                                47.616 ezer Ft

                             Ebből:

   Személyi juttatások                                                       12.065 ezer Ft

   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó       3.243 ezer Ft

   Dologi kiadások                                                                         32.308 ezer Ft


Záró rendelkezések


4.§.


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Lovászi, 2016. december 29.                           Léránt Ferenc                                         Jánosi Zsuzsanna

                           polgármester                                          megbízott jegyzőKihirdetve: 2016. december 30.

                                                                                          Jánosi Zsuzsanna

                                                                                          megbízott jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
264 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!