nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-15 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 6/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 7/2015.(V.08.)önkormányzati rendelet módosításáról


Somberek Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény (továbbiakban Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


1. § (1) A 7/2015.(V.08.)önkormányzati rendelet, (továbbiakban: „R”) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


    3.§ Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok 20 %-a.


2.§ Ez a rendelet 2017. április 15. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a „R” 2.§-a.Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna .                                                     Csoboth Tamás

jegyző                                                                         polgármester
Záradék:Ez a rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon 2017. április 07. napján kihirdetésre került.Somberek,2017. április 07.                 .                                  Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

            jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!