nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelete
A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról


Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1) A vásáron és piacon -a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel- a helyhasználó helyhasználati díjat köteles fizetni. A helyhasználati díj beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A hadirokkant és hadiözvegy -amennyiben e tényt okirattal igazolja- a vásárokon és piacokon a helypénz megfizetése nélkül árusíthatja saját kisipari és mezőgazdasági termékeit, illetve terményeit.

(3) A 2009. október 1.-től érvényes helyhasználati díjakat e rendelet melléklete tartalmazza.

(4)[1] A Vásár területének pontos meghatározását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


2.§


A helyhasználati díjjal és a vásár, piac rendjével kapcsolatos szolgáltatókra és szolgáltatásokra vonatkozó információk hozzáférhetők a www.jaszapati.hu honlapon.


3.§

Jogharmonizációs záradék


A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.


4.§


A rendelet 2009. október 1. napjával lép hatályba.


Szabó Lajos sk.                                                                               Andrási Lászlóné sk.

 polgármester                                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendelet 2009. október 1. napján kihirdetésre került.


 Andrási Lászlóné

         jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 11/2018. (V. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. július 1-jétől


Csatolmányok

Megnevezés méret
2. számú melléklet
734.13 KB
1_melléklet_36_2009
16.82 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!