nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-28 - 2019-03-28
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § -a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:


„(3). § A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának 2019. évi összege 46 380 forint.”


3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

            Trieblné Stanka Éva Renáta sk.

Feketéné Esztergályos Hilda ilda sk.

polgármester

                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!