nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2016(VI.1.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-06-02 -tól
Somberek Község Képviselő-testületének 7/2016(VI.1.)önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról


Somberek Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f)  pontja szerinti feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása.


1.§ (1)Somberek  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet szerint


330.437,- ezer Ft    bevétellel,

304.774,- ezer Ft    kiadással

  25.663,- ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

 33.312 ,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.(2) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját a 14. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


34.727,- ezer Ft    bevétellel,

32.757,- ezer Ft    kiadással

   1.970,- ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

      460 ,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(3) Sombereki Óvoda  beszámolóját a 15.. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


34.479,- ezer Ft    bevétellel,

33.535,- ezer Ft    kiadással

    944, - ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

         65 ,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(4) Somberek és Görcsönydoboka  Óvodafenntartó Társulás  beszámolóját a 16.. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően


32.853,- ezer Ft    bevétellel,

32.841,- ezer Ft    kiadással

        12, - ezer Ft alaptevékenység szabad maradványa

        12 ,- ezer Ft    pénzkészlettel jóváhagyja.


(5) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat - feladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A Konyha bevételeit - kiadásait a 1. sz. függelék részletezi.


(6) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.


2. § A felhalmozási  kiadások teljesítését 53.134 ezer forint főösszegben, valamint annak részletezését a 4.számú mellékletben foglaltak alapján  elfogadja.


3.§ A 13.számú melléklet a Közösen fenntartott intézmények hozzájárulásai tartalmazza.


MÁSODIK RÉSZ


A pénzmaradvány és a  vagyonmérleg elfogadása


4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési pénzmaradványát 27.634 ezer  forint összegben a 12.. számú  mellékletnek megfelelően fogadja el.


(2) Az önkormányzat intézményi adatok nélküli pénzmaradványát a 12  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 25.663 ezer forint összegben jóváhagyja.


(3) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal   pénzmaradványát a 12. számú melléklet tartalmazza.

                                                     

5.§  . Az önkormányzat és intézményei 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11 számú mellékletben állapítja meg, és a 2.sz. függelék alapján részletezve.
                                                                     HARMADIK RÉSZ


6.§ A 7. sz. melléklet  támogatásokat célonként tartalmazza, és a költségvetési szervek finanszírozása e szerint történt.


7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadások részletezését a 4. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.


8.§ Az önkormányzat és intézményeinek létszámalakulásait 2015. évben a 5.sz. melléklet tartalmazza.


9.§ Az önkormányzatnak  hitelfelvételre nem volt  szüksége,  a 6. sz. melléklet szerint.


10.§ Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. sz. melléklet tartalmazza, részletezi.


11.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait tartalmazza rendelet 9.sz. és a 10.sz. melléklete .

                                                                      

Záró rendelkezés


12.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csoboth Tamás                                                    Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna              polgármester                                                                                    jegyző
Záradék: Jelen rendelet a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.somberek.hu honlapon 2016. június 01. napján kihirdetésre került.

Somberek,2016. június 2.                                                     Dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna

                                                                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
38.47 KB
2.melléklet
511.54 KB
3. melléklet
54.56 KB
4. melléklet
25.29 KB
5. melléklet
20.24 KB
6.melléklet
12.84 KB
7. melléklet
16.48 KB
8. melléklet
16.59 KB
9.melléklet
12.43 KB
10. melléklet
28.25 KB
11. mellépklet
44.31 KB
12. melléklet
23.47 KB
13. melléklet
27.91 KB
14. melléklet
31.89 KB
15. melléklet
50.86 KB
16. melléklet
30.97 KB
1. függelék
107 KB
2. függelék
480.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!