nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-04-01 - 2012-04-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
Az állami ünnepségek szervezésére szóló 11/1997.(V.28.) önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti az állami ünnepségek szervezésére szóló 11/1997.(V.28.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 26/2002.(XII.1.) önkormányzati rendelet, a 28/2007.(XII.1.) önkormányzati rendelet, a 3/2008.(II.15.) önkormányzati rendelet, a 6/2009.(III.1.) önkormányzati rendelet, a 16/2010.(XI.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a.


2.§ Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!