nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somberek Község Képviselő-testületének 5/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 - 2019-03-31
Somberek Község Képviselő-testületének 5/2017(IV.7.)önkormányzati rendelete
Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 10/2004(VII.10.)önkormányzati rendelet módosításáról


Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 41.§(4)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvényben (továbbiakban:Gyvt.) 18.§.(1)-(2)bek, 19.§.(5)bek, 21.§.(1)bek, 29.§.(1)bek., további 131.§.(1)bek., 148.§.(7)bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ A 10/2004.(VII.10.)rendelet 1.számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.számú melléklete lép:2.§ Jelen rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejüleg hatályát veszti a 3/2014.(III.29.)önkormányzati rendelet.
Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna                                                         Csoboth Tamás

                jegyző                                                                                polgármester
A rendelet 2017. április 07. napján a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.somberek.hu honlapon keresztül kihirdetésre került.


Somberek, 2017. április 07.


                                                                                              Dr.Majorné dr.Szabó Zsuzsanna

                                                                                                          jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
252.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!