nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-03-05 -tól
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§

(1) Az önkormányzati képviselőt havi bruttó 100.000, - Ft tiszteletdíj illeti meg.

(2) Bizottsági tagságot betöltő önkormányzati képviselőt havi bruttó 50.000, - Ft tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság elnöki tisztét betöltő önkormányzati képviselő tiszteletdíja havi bruttó 45.000, - Ft.

(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 50.000, - Ft.
2.§

(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 18/2014. (X.30.) önkormányzati rendelete

dr. Rózsahegyi Ferenc                                                           Szamosvölgyi Péter

                        jegyző                                                                             polgármesterZáradék: a rendeletet 2019. október 31-én kihirdettem.dr. Rózsahegyi Ferenc

            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indokolás
125.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!