nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-28 - 2021-12-31
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(V.27.) önkormányzati rendelete
Örménykút Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Örménykút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat).


2. Bevételek, kiadások és a maradvány összege


2. § Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Örménykút Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a) 129 037 ezer forint bevétellel,

b) 85 742 ezer forint kiadással,

c) 43 295 ezer forint maradvánnyal

hagyja jóvá.


3. § (1) A 2. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A 2. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegnek a címek, alcímek, valamint előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és előirányzatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


4. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatainak és költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.


5. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.


6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványkimutatását az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.


7. § Az önkormányzat egyéb működési célú és egyéb felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet részletezi.


8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.


9. § Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat, felújítási kiadásokat beruházásonként, felújításonként a 8. melléklet tartalmazza.


10. § Az önkormányzat 2018. évi létszám adatait a 9. melléklet tartalmazza.


11. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


3. Záró rendelkezések


12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2021. december 31. napján hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
718.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!