nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-25 - 2020-12-31
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltak szerint 46 675 ezer Ft bevétellel, és a 2. mellékletben foglaltak szerint 31 304 ezer Ft kiadással jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadásokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. mellékletben, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § Az eszközök vagyonkimutatását a 8. melléklet, a források vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet mutatja be.

8. § A pénzeszközök változását a 11. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által biztosított hitelek és kölcsönök alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

(2) A jelen rendelet kihirdetését követő második napon hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
165.04 KB
2. melléklet
182.64 KB
3. melléklet
124.48 KB
4. melléklet
118.21 KB
5. melléklet
134.92 KB
6. melléklet
376.96 KB
7. melléklet
227.4 KB
8. melléklet
174.44 KB
9. melléklet
114.4 KB
10. melléklet
227.61 KB
11. melléklet
76.04 KB
12. melléklet
90.43 KB
13. melléklet
107.23 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!