nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-13 - 2013-09-14
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának  (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:


 1. §


(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  2/2013. (III. 14.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: R.)  3. § (1) bekezdés a) pontjában a „94.582 e Ft” szövegrész helyébe „113.021” e Ft szöveg lép.

(2) A R. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „101.521 e Ft” szövegrész helyébe „117.720 e Ft” szöveg lép.

(3) A R. 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „6.539 e Ft” szövegrész helyébe „4.699 e Ft” szöveg lép.

(4) A R. 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „400 e Ft” szövegrész helyébe „639 e Ft” szöveg lép.

(5) A R. 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „6.539 e Ft” szövegrész helyébe „4.699 e Ft” szöveg lép.

(6) A R. 3. § (2) bekezdésében a „101.521 e Ft” szövegrész helyébe „117.720 e Ft” szöveg lép.

(7) A R. 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „96.534 e Ft” szövegrész helyébe „99.648 e Ft” szöveg lép.

(8) A R. 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „4.987 e Ft” szövegrész helyébe „18.072 e Ft” szöveg lép.

(9) A R. 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „43.961 e Ft” szövegrész helyébe „44.308 e Ft” szöveg lép.

(10) A R. 3. § (3) bekezdés b) pontjában a „9.525 e Ft” szövegrész helyébe „9.585 e Ft” szöveg lép.

(11) A R. 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „24.029 e Ft” szövegrész helyébe „25.895 e Ft” szöveg lép.

(12) A R. 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „10.683 e Ft” szövegrész helyébe „10.791 e Ft” szöveg lép.

(13) A R. 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „8.136 e Ft” szövegrész helyébe „8.732 e Ft” szöveg lép.

(14) A R. 3. § (3) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki „finanszírozási kiadások 137 e Ft” szöveg lép.

(15) A R. 3. § (4) bekezdés a) pontjában a „137 e Ft” szövegrész helyébe „359 e Ft” szöveg lép.

(16) A R. 3. § (4) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki „finanszírozási kiadások 12.863 e Ft” szöveg lép.

(17) A R. 3. § (5) bekezdésében a „6.539 e Ft” szövegrész helyébe „4.699 e Ft” szöveg lép.

(18) A R. 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „6.539 e Ft” szövegrész helyébe „4.699 e Ft” szöveg lép.2. §

(1) A R. 

 1. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép
 2. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép


 1. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép
 2. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
 3. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
 4. 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
 5. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
 6. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
 7. 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
 8. 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.(2) A R. e rendelet 11. mellékletét képező 18. melléklettel bővül.3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Magyaratád, 2013. szeptember 11.

                      


    Törzsök Róbert                                                                                Prisztács Éva

     polgármester                                                                                        jegyző   ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetve:Magyaratád, 2013. szeptember 12.                                                                 Prisztács Éva

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!