nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-28 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról és a 2015. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-ában kapott felhatalmazás alapján és annak 91. §-a szerinti részletezettséggel - figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról  szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra - a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról  a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1). A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás 2015. évi kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:                                                                                                                   Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés


Kiadások mindösszesen:
771 372959 057826 165

K1a személyi juttatások előirányzatát
272 762278 816274 882
K2a személyi juttatások járulékai ei-t
69 20270 76468 173
K3a dologi kiadások előirányzatát
239 265296 148288 233
K4az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát21 78334 64418 365
K5az egyéb működési célú kiadások előirányzatát125 407124 80833 165
K6a beruházások előirányzatát

19 12860 91158 619
K7a felújítások előirányzatát

21 82522 51015 272
K8az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát2 0002 0001 000
K9a finanszírozási célú kiadások előirányzatát068 45668 456
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény             kiemelt előirányzatok megnevezése                                összeg /eFt/


Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés
1.K1 személyi juttatások

63 69863 85462 219
ÓvodaK2 személyi juttatások járulékai
17 29117 33116 944

K3 dologi kiadások


7 1767 1526 622

K5 egyéb működési célú kiadások

4444

K6 Beruházások


22922950

2.K1 személyi juttatások

6 8397 2027 169
Müv.házK2 személyi juttatások járulékai
1 8571 9791 971
   K3 dologi kiadások


10 62411 08610 596

K6 Beruházások


241258258

3.K1 személyi juttatások

98 80193 29292 633
Szakrend.K2 személyi juttatások járulékai
26 78825 11724 751

K3 dologi kiadások


119 093151 593150 441

K5 egyéb működési célú kiadások

1 0121 009

K6 Beruházások


6 3597 8787 878

K7 felújítások685685

4.K1 személyi juttatások

40 36441 71240 824
Polg.hiv.K2 személyi juttatások járulékai
11 29211 64010 984

K3 dologi kiadások


14 22314 74310 970

K5 egyéb működési célú kiadások

5656

K6 Beruházások


559572572

5.K1 személyi juttatások

63 06072 75672 037
Önkorm.K2 személyi juttatások járulékai
11 97414 69713 523

K3 dologi kiadások


88 149111 574109 604

K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
21 78334 64418 365

K5 egyéb működési célú kiadások
53 20841 94532 056

K512 általános tartalék

69 19978 751

Céltartalék


3 0003 000

K6 beruházások


11 74051 97449 861

K7 felújítások


21 82521 82514 587

K8 egyéb felhalmozási célú kiadások
2 0002 0001 000

K9 finanszírozási célú kiadások

68 45668 456

          ebből lekötött betét


60 10060 100

          ebből támogatási előleg


8 3568 356

2. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés 2015. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés


Bevételek mindösszesen:
771 372959 057949 936

B1Működési célú támogatások áht-n belülről498 696567 060567 059
B2Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről6 61840 86140 861
B3Közhatalmi bevételek

114 400147 712140 210
B4Működési bevételek

38 57662 99261 374
B5Felhalmozási bevételek

2 510729729
B6Működési célú átvett pénzeszközök
0250250
B7Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
030 11130 111
B8Finanszírozási bevételek

110 572109 342109 342

(2) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatok intézmények szerinti részletezése:

intézmény                 kiemelt előirányzat                                                 összeg /eFt/                  


Eredeti ei.Módosított eiTeljesítés

1.B6 Működési célú átvett pénzeszközök

2020
ÓvodaB8 Finanszírozási bevételek

260418418

2.B4 Működési bevételek

2 1702 3452 343
Müv.házB8 Finanszírozási bevételek

474533533

3.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről198 896208 689208 688
Szakrend.B4 Működési bevételek

5 9187 2187 028

B8 Finanszírozási bevételek

1 5532 1382 138

4.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről
5151
Polg.hiv.B4 Működési bevételek

2 4902 8792 466

B8 Finanszírozási bevételek

9011 1171 117

5.B1 Működési célú támogatások áht-n belülről299 800358 320358 320
Önkorm.B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről6 61840 86140 861

B3 Közhatalmi bevételek

114 400147 712140 210

B4 Működési bevételek

27 99850 55049 537

B5 Felhalmozási bevételek

2 510729729

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

230230

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30 11130 111

B8 Finanszírozási bevételek felhalmozási célú33 82533 82533 825

B8 Finanszírozási bevételek működési célú73 55971 31171 311

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi
      a) költségvetési bevételeinek összegét840 594

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a bevételek működési célú összegét768 893

                a bevételek felhalmozási célú összegét71 701


      b) költségvetési kiadásainak összegét757 709

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                a kiadások működési célú összegét682 818

                a kiadások felhalmozási célú összegét74 891


      c) költségvetési egyenlegének összegét109 342

ezen belül működési és felhalmozási cél szerint részletezve
                az egyenleg működési célú összegét75 517

                az egyenleg felhalmozási célú összegét33 825

eFt-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások többletét 109.342 eFt összegben állapítja meg, amelyből
                a többlet működési célú összegét75 517

                a többlet  felhalmozási célú összegét33 825

eFt-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-tesrtület a (2) bekezdésben szereplő többlet összegét
    működési tartalék jogcímen75 517

    felhalmozási tartalék jogcímen33 825

eFt összeggel hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzatnak és intézményeinek kiadásait az 1. §-ban, valamint a 2., 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 számú összesítők és az azokat részletező táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat polgármesteri hivatalának és önállóan működő intézményeinek bevételeit, a 2. §-ban, valamint az 1., 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 számú összesítő táblázatokban és az azokat részletező mellékelt táblázatokban foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület  a rendelet mellékleteit - 1. melléklet Költségvetési mérleg, 2. melléklet Pénzeszközök változása, 3. melléklet Többéves kihatással járó döntések részletezése, 4. melléklet Közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények,  5. melléklet Középtávú tervezés, 6. melléklet Adósságállomány alakulása, 7. melléklet Vagyonkimutatás, 8. melléklet részesedések bemutatása, 9. melléklet Maradványkimutatás, 10. melléklet Nem kötelező feladatok - az azokban  foglaltak szerint jóváhagyja.

6. §EredetiMódosítottTeljesítés
(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete:
136142148

(2) A létszámkeret a 2. §. szerinti intézményi rend alapján:   1. Százszorszép Óvoda222322
   2. Vikár Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás333
   3. Dr. Kolozs Gergely Kistérségi Egészségügyi Centrum és Bölcsőde424241
   4. Polgármesteri Hivatal161616
   5. Önkormányzat535866
      ebből közmunka444452

7. §

A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat  jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről a rendelet elfogadását követően az érintett intézményeket értesítse.

8. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vörös Sándor
Nagy Erzsébet
                                    polgármester                                                                      jegyző

A rendelet 2016. április 27-én kihirdetésre került.Nagy Erzsébet       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!