nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2012. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-01-01 -tól
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2012. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS EGYÉB JUTTATÁSAIRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § [8] A rendelet hatálya kiterjed a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire és közszolgálati ügykezelőire.


2. §    [7] A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %, 
b) [8] közszolgálati ügykezelő és középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %.


3. §    
(1)    A Kttv. 152. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző, mint a hivatali szervezet vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
(2)    Jelen §-ban meghatározott juttatásokra az adott évben kifizethető keretösszeget a Képviselő-testület költségvetési rendeletében állapítja meg.
(3)    Amennyiben az adott költségvetési évre a képviselőtestület a juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy a megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet.
(4)    A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a képviselőtestület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra.


3/A. § [8] A fizetési számlához kapcsolódóan a köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb mértékű bankszámla-hozzájárulás ad a munkáltató.


4. §    
(1)    Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
(2)  [11] Jelen rendelet 2. §-a 2020. január 1-jén lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.
(3)    Hatályát veszti Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselőtestülete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 9/2003. (VIII. 28.) rendelete.
(4)    Hatályát veszti Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 1/2004. (II.20.) rendelete a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítéséről.
(5)    Hatályát veszti Gyöngyöstarján Önkormányzati Képviselőtestület 7/2002. (IV. 22.) rendelete az Önkormányzat Köztisztviselőit megillető juttatásokról.
(6)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik.

 
[1] A 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 2012. december 21.
[2] A 8/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2013. május 4.
[3] Módosította a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2014. január 1-jén.
[4] Módosította a 3/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2014. február 22-én.
[5] Módosította a 15/2014. (XII. 29.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2015. január 1-jén.
[6] Módosította a 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. január 1-jén.
[7] Módosította a 20/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2016. január 1-jén.

[8] Módosította a 13/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2017. január 1-jén.

[9] Módosította a 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2018. január 1-jén.

[10] Módosította a 16/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2019. január 1-jén.

[11] Módosította a 13/2019. (XII. 3.) önkormányzati rendelet, hatályba lép 2020. január 1-jén.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!