nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (XI.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (XI.9.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról

Sonkád Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) magánszemélyek kommunális adóját bevezeti Sonkád közigazgatási területén, a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvényben és e rendeletben szabályozottak szerint.

(2) A magánszemélyek kommunális adóját az önkormányzat 11744027-15442734-02820000 adó számlájára kell teljesíteni.


2. Az adó mértéke


2. § Az adó mértéke adótárgyanként: 3 000 Ft/év.

3. § Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a) a lakással egy helyrajzi számon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség(ek),

b) beépítetlen telek.


3. Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követően, 2016. január 1. napjától lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet,

b) az idegenforgalmi adóról szóló 20/2011. (X. 17.) önkormányzati rendelet.                Iszák Tibor s.k.                                                                    Szabó István s.k.

                  Polgármester                                                                           Jegyző       Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 9.


Szabó István s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!