nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX.12..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-12 -tól
Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (IX.12..) önkormányzati rendelete
az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó ünnepségek megtartásának szabályairól

Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelete


az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó ünnepségek megtartásának szabályairól


Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


 1. E rendelet hatálya, a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető) közreműködésével Tápiószőlős Község Önkormányzatának Hivatali helyiségében tartott névadó ünnepségekre terjed ki.

 2. E rendelet alkalmazásában:
 1. Hivatali helyiség: Tápiószőlős Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának tanácsterme (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.)
 2. b) Hivatali munkaidő: Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend. 1. §


A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő névadó ünnepség esetén a kérelmezőnek a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 25.000-Ft. összegű szolgáltatási díjat kell fizetnie, mely tartalmazza a személyi feltételek (anyakönyvvezető) biztosítását.


 1. §


Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó ünnepség esetén – függetlenül annak időpontjától a közreműködéséért bruttó 15.000.- Ft összegű díjazás illeti meg.


 1. §


A 2.§ -ban található díjfizetési kötelezettség a Polgármesteri Hivatal házipénztárába készpénz befizetésével vagy a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára történő banki átutalással teljesíthető.

5. § 1. Az anyakönyvvezető közreműködésével tartott névadó ünnepség engedélyezéséről a jegyző dönt.
 2. Az e rendelet szerinti díjat, a névadó ünnepség megtartására irányuló szándék bejelentését követő, 15 napon belül be kell fizetni az Önkormányzat részére, és ennek tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.
 3. Amennyiben az érintettek a névadó- ünnepség szertartásán nem jelennek meg, úgy részükre az e rendelet alapján megfizetett díjat nem lehet visszafizetni. Ezen rendelkezést nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a szertartásra valamelyik érintett fél halála miatt nem kerül sor.


6.§


E rendelet előírásait a hatályba lépést követően bejelentett névadó ünnepségek megtartására irányuló szándékok esetén kell alkalmazni.


7.§


Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Tápiószőlős, 2018. szeptember 12.Dr. Szoboszlay Árpád                                                                               Szőke Violetta

          polgármester                                                                                         jegyzőZÁRADÉK:

Jelen rendelet a mai napon kihirdetve:


Tápiószőlős, 2018. szeptember 12.


                                                                                                      Szőke Violetta

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
88.9 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!