nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-23 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról ( zárszámadási rendelet )

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.


A rendelet hatálya
1.§


(1) A rendelet kiterjed Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatára

     (továbbiakban: önkormányzat)
II.


A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, létszám


2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának költségvetési bevétele összegét 48 314 ezer forintban  állapítja meg.


Működési bevételek:

Működési bevételek                                                       3 084 e Ft

Önkormányzatok működési támogatása                      23 193 e Ft

Működési célú támogatások áht-n belül                     10 015 e Ft

Közhatalmi bevételek                                                    9 546 e Ft

Működési célú pénzeszköz átvételek                                   20 e Ft

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek                                                      0 e Ft

Felhalmozási célú támogatások                                           0 e Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               0 e Ft

Felhalmozási célú támogatások áht-n belül                   2 456 e Ft


3.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának költségvetési kiadása összegét 70 330 ezer  forintban állapítja meg.


Működési kiadások

Személyi juttatás                                                       20 306 e Ft

Munkaadókat terhelő járulékok                                     3 495 e Ft

Dologi kiadások                                                        12 360 e Ft

Egyéb működési célú kiadások                                   10 743 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása                                          3 227 e Ft

Felhalmozási kiadások

Felújítások                                                                  18 340 e Ft

Beruházások                                                                 1 751 e Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    180 e Ft4.§(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának Finanszírozási bevételeit 35 717 ezer forintban határozza meg, mely:


         Maradvány igénybevétele                                          34 815 e Ft

         Államháztartáson belüli megelőlegezések                        902 e Ft


(2)  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának Finanszírozási kiadásait 902 ezer forintban határozza meg, mely:


        

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   902 e Ft                        
Mellékletek:


1.  melléklet összesített bevétel, kiadás, finanszírozás alakulása,

2.  melléklet bevételek alakulása

3.  melléklet kiadások alakulása

4.  melléklet vagyonmérleg alakulása

5.  melléklet felhalmozási kiadások alakulása jogcímenként

6.  melléklet kiadások feladatonkénti alakulása

7.  melléklet maradvány alakulása

8.  melléklet pénzeszköz átadások

9.  melléklet költségvetési támogatás alakulása

10. melléklet vagyonkimutatás

11. melléklet közvetett támogatások

12. melléklet működési és felhalmozási mérleg5.§A képviselő-testület az önkormányzati létszámot  8,6 főben állapítja meg, ebből 5 fő közmunka foglalkoztatott létszám.
6.§


Az önkormányzat 2018. december 31-ei vagyonának alakulását az 4. melléklet tartalmazza 565 601 462 Ft mérlegfőösszeggel. Forgalomképesség szerinti vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.


7.§


Az önkormányzat pénzmaradványa 12 800 573 Ft.
8.§Az önkormányzat tartalékot, céltartalékot nem képzett.
9.§Az önkormányzatnak 2018. december 31-én nincs fennálló hitelállománya.

10.§1.) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Lovászi, 2019. május 21.

     dr Novák Anett                                                        Végh László

         jegyző                                                                  polgármesterKihirdetve: 2019. május 22.dr.  Novák Anett jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
123.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!