nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-29 - 2017-12-31
Nőtincs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.28.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

Nőtincs község Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 234. §. (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
  1. A helyi önkormányzat a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.


  1. A helyi önkormányzat a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15%-a.  1. Az (1) és (2) bekezdésben megállapított illetménykiegészítés 2017. évre vonatkozik.


2.§.(1)  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a gazdálkodási évben folyamatosan kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző gondoskodik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!