nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-01-01
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 22. § (1) bekezdésének a. pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. számú törvény 8. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §


Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbér mértékéről szóló 24/2011.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Szociális alapon kiutalt bérlakások esetén a fizetendő lakbér alapját képező fajlagos lakbér mértéke:


komfortos lakás

276,- Ft/m2/hó,


összkomfortos lakás esetén

291,- Ft/m2/hó.

           

(2) A költségelven bérbe adott lakás lakbérének alapját képező fajlagos lakbér mértéke:


összkomfortos lakás esetén

459,- Ft/m2/hó.


(3) A piaci alapon bérbe adott lakás lakbérének alapját képező fajlagos lakbér mértéke:


komfortos bérlakás

459,- Ft/m2/hó,


összkomfortos lakás esetén

505,- Ft/m2/hó.

2. §


E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án tartott ülésén.

                                     


Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                   dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                        jegyző


Kihirdetési záradék:                                                                               dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2013. december 19.                                                                  jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!