nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-28 - 2015-12-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete
a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)–(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

E rendelet hatálya a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselőkre terjed ki.


2. §

(1) Az illetménykiegészítés mértéke 2015. évre egységesen valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 10 %-a.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke 2015. évre egységesen valamennyi középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 10 %-a.


3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2015.december 31. napján hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!