nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 - 2018-10-31
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
2018. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről


Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 232.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §.

Jelen rendelet hatálya kiterjed a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre.


                                                            2. §.


   (1) A Hivatal 2018.  évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet    

        2018. 07. 30-tól - 2018. 08. 10-ig tart (10 munkanap).


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban és kirendeltségein az ügyfélfogadás

     szünetel.

Záró rendelkezések


3. §.


   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és  2018. október 31-én    hatályát        veszti.


Dr. Halász Péter                                                                        Dr. Berényi Sándor

       jegyző                                                                                   polgármester

A rendelet kihirdetve:


Somogyszentpál, 2018. május 30.

dr. Halász Péter

      jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!