nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-08 - 2013-08-03
Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (VIII.1.) önkormányzati rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013.(III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló

3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról


Magyaratád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében és 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 3/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet mellékelte helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Magyaratád, 2013. július 31.                         Törzsök Róbert                                                    Prisztács Éva

                           polgármester                                                            jegyző

ZÁRADÉK:


A rendelet kihirdetve.


Magyaratád, 2013. augusztus 1.                                                Prisztács Éva

                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
116 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!