nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-08-27 - 2016-08-31
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016. (VIII.16.) önkormányzati rendelete
az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2014. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített értékek helyi védelmének biztosítása céljából, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás értelmében, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999 (VIII.13.) FVM rendelet figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2014. (V.16.) önkormányzati rendelet 1 sz. melléklete jelen rendelet 1 sz. melléklete szerint módosul.


2. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Farkas Ferenc sk. Biróné Dr. Boros Anikó sk.

polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. augusztus 26. napján kerül kihirdetésre.

Biróné dr. Boros Anikó

jegyző

1. sz. melléklet


A helyi védett épületek jegyzéke, építési szakmai előírásai


1. „Perlaky ház” – Jászapáti, István király út 26.

A védelem célja a XX. sz. elején épült, majd a 60-as években átalakított kereskedőház állagromlásának megállítása, az eredeti állapot szerinti felújítása. Az épület külső és belső felújtása szükséges a meglévő stílusjegyek és épülettömeg megőrzésével az eredeti kialakításhoz illeszkedő rendeltetéssel történő felhasználással. Ezek biztosítása akár hőszigetelt, de fa nyílászárókkal és utólagos homlokzat hőszigeteléssel is megvalósítható, de jellegében, megjelenésében mind a nyílászárók, mind a homlokzat vonatkozásában az eredeti megjelenést kell biztosítani.


2. Lakóház – Jászapáti, Álmos utca 17.

A századfordulón épült un. Rusvay lakóházak egyikének külső megújítása a jelenleg kialakult tömegében az eredeti stílusjegyek és a jászsági Jászapáti oromzati motívumok megőrzésével.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!