nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-20 -tól
Dávod Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2019.(V.15.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

Dávod Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Az önkormányzat és költségvetési szervei

2018. évi költségvetésének teljesítési főösszegei


Dávod Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. sz. tájékoztatóban (költségvetési mérleg) foglaltaknak megfelelően                                                      763.767.932,- Ft költségvetési bevétellel

                                                      319.934.090,- Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.


2.§


(1) A képviselőtestület Dávod Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítési főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi főösszeg:                                                                 732.101.392,- Ft

Kiadási főösszeg:                                                                  297.238.002,- Ft


(2) A képviselőtestület által meghatározott (1) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Dávod Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítési főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi főösszeg:                                                                 33.649.276,- Ft

Kiadási főösszeg:                                                                  33.434.459,- Ft


(4) A képviselőtestület által meghatározott (3) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.


(5) A képviselőtestület az irányítása alá tartozó önállóan működő Dávodi Forrás Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítési főösszegét az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételi főösszeg:                                                                 77.098.830,- Ft

Kiadási főösszeg:                                                                  76.182.653,- Ft


(6) A képviselőtestület által meghatározott (5) bekezdés szerinti teljesített bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza.


(7) A képviselőtestület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét a 4. sz. melléklet határozza meg.


3. §


(1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Dávod Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 6. sz. melléklet tartalmazza.4. §


(1) A Képviselőtestület Dávod Önkormányzat 2018 évi maradványát 434.665.462,- Ft összegben fogadja el.

(2) A Képviselőtestület a Dávod Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványát 214.817,- Ft összegben fogadja el.

(3) A Képviselőtestület a Dávodi Forrás Óvoda 2018. évi maradványát 827.934,- Ft összegben fogadja el.


6. §


Záró rendelkezések


E rendelet 2019. május 20-án lép hatályba.


Dávod, 2019. május 13.
           Hirtenberg János Sándor sk.                                    Szűcsné István Ilona sk.

                  polgármester                                                            jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 15-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.


                                                                         

                                                                            Szűcsné István Ilona sk.

                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1 .sz. melléklet
283.32 KB
2 .sz. melléklet
216.38 KB
3 .sz. melléklet
210.2 KB
4 .sz. melléklet
104.26 KB
5 .sz. melléklet
105.41 KB
6 .sz. melléklet
233.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!