nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-21 - 2015-03-26
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.29.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az SZMSZ 4. számú melléklete az alábbi pontokkal egészül ki:

k) Elbírálja a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatás, a temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás, valamint a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás iránti kérelmeket.”

l) Jogosult az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg.”


2. §


Az SZMSZ 5. számú melléklete I. 4. pontja az alábbi g) ponttal egészül ki:

g) Elbírálja a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás iránti kérelmeket.”


3. §


Az SZMSZ 5. számú melléklete II. 3. pontja az alábbi f) ponttal egészül ki:

f) Elbírálja a települési támogatásról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletben szabályozott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott, valamint a hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásokat.”


4. §

Az SZMSZ 6. számú mellékletének 8. pontja az alábbiakra módosul:


8.

Szabó Lajos

Jászapáti, Liliom u. 20.5. §

Az SZMSZ 6. számú mellékletének 9. pontja az alábbiakra módosul:


9.

Dr. Völgyi István

Jászszentandrás, Kossuth L. u. 127.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!