nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-13 - 2019-09-13
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. /II.28./ önkormányzati rendelet módosításáról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.


1.§


                                                A KR rendelet 3.§. helyére a következő lép:(1) A képviselő-testület a 2019. évi  költségvetési bevételeket  87 037 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről         71 022 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                               9 696 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                  2 191 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                                    0 ezer Ft,

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      1 695 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    2 433 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi  költségvetésének kiadási összegét 98 936 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                                 


Finanszírozási kiadás:                                                 902 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  9 146 ezer Ft

Felhalmozási célra                             3 655 ezer Ft (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 5 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros , 1 fő védőnő, 1 fő karbantartó)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 5 főben állapítja meg.
2.§  1. Jelen rendelet 1. melléklete a 2019. évi költségvetéséről szóló   3/2018. /II.28./  önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe lép.
  2. Jelen rendelet 2. melléklete a 2019. évi költségvetéséről szóló   3/2018. /II.28./  önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe lép.
  3. Jelen rendelet 3. melléklete a 2019. évi költségvetéséről szóló   3/2018. /II.28./  önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe lép.
  4. Jelen rendelet 4. melléklete a 2019. évi költségvetéséről szóló   3/2018. /II.28./  önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe lép.
  5. Jelen rendelet 5. melléklete a 2019. évi költségvetéséről szóló   3/2018. /II.28./  önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe lép.3.§.

Záró rendelkezésekE rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Tornyiszentmiklós, 2019. szeptember 11.Végh László                                                                           dr. Novák Anett

polgármester                                                                                  jegyző
Kihirdetve: 2019. szeptember 12.


                           dr. Novák Anett

                                 jegyző               Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
78.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!