nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-13 - 2017-12-31
Szamosszeg Község Képviselő Testületének 1/2017 (II.13.) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról

Szamosszeg Község Önkormányzat

Képviselőtestülete

1/2017. (II.13.)

önkormányzati rendelete


a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjárólSzamosszeg Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


  1. A Szamosszegi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2017. évben 46.380.- Ft-ban kerül megállapításra.


  1. §


  1. A Szamosszegi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú végzettségű közszolgálati tisztviselői illetmény kiegészítésének mértéke: 20 %.


  1. §


  1. E rendelet 2017.február 14. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


  1. Jelen rendelet 2017. december 31. napján hatályát veszíti


 3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik 


 Gergely Lajos                                                                            Kanyó Tamás

  polgármester                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Előterjesztés
86 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!