nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-20 - 2016-05-25
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.19.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2016. (V.19.) számú önkormányzati rendelete a Jászapáti Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.19.) számú önkormányzati rendelete a Jászapáti Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


Jászapáti Város 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

1.482.525 e Ft

Költségvetési bevétellel

1.602.608 e Ft

Költségvetési kiadással

-          120.083 e Ft


Költségvetési egyenleggel


állapítja meg.

2. §


1.      A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép,

2.      A Rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.1. sz. melléklete lép

3.      A Rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.2. sz. melléklete lép

4.      A Rendelet 2.3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.3. sz. melléklete lép

5.      A Rendelet 2.4. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.4. sz. melléklete lép

6.      A Rendelet 2.5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.5. sz. melléklete lép


3. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.              Farkas Ferenc                                                                      Biróné dr. Boros Anikó

              polgármester                                                                                    jegyző
Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2016. május 19. napján kerül kihirdetésre.


                                                                                                          Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.számú melléklet
1.87 MB
2.1. és 2.2. számú melléklet
1.61 MB
2.3., 2.4. és 2.5. számú melléklet
1.22 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!