nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-03 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Helyi népszavazást a település választópolgára 25%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezheti.


3. §


(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2.§-a a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kistarcsa Város Önkormányzatának a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 26/2010. (X.29.) önkormányzati rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!