nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-29 -tól
Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el:


1.§ Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadásról    szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


a) 400 042 ezer Ft bevétellel

b) 394 265 ezer Ft kiadással 

jóváhagyja.2.§ Sárisáp Község Képviselő-testülete a 2014. évi pénzmaradványt 11 013 ezer Ft összeggel hagyja jóvá.


3.§ A Képviselő-testület a 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 2. melléklet szerint fogadja el.


4.§ A Képviselő-testület Sárisáp Község Önkormányzatának 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 3. melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 1 175 924 ezer Ft-ban állapítja meg.


5. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti alakulását a 4. melléklet tartalmazza.


6.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint elfogadja.


7.§ A Képviselő-testület a hitelállomány alakulásának bemutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.


8.§ A részesedések állományát a 7. melléklet tartalmazza.


9.§ A 2014. évi létszámot a 8. melléklet hagyja jóvá.


10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                             Kollár Károly                                                      Tóthné Putz Erika

                             polgármester                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
186.61 KB
2. melléklet
123.1 KB
3. melléklet
297.5 KB
4. melléklet
113.21 KB
5. melléklet
192.8 KB
6. melléklet
56.82 KB
7. melléklet
126.96 KB
8. melléklet
111.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!