nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2013-12-20 - 2015-03-04
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Szerkesztés...

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 12/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól



Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkely (1) bekezdés a) és f) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §.


(1) Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat térítésmentesen, természetbeni juttatásként tűzifát biztosít.


(2) Támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ - ában meghatározott rászorulónak minősülő tornyiszentmiklósi lakóhellyel rendelkező személyek.


(3) A kérelem benyújtása 2014. január 15-ig lehetséges a melléklet szerinti nyomtatványon.


(4) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást igényelni.


(5) Egy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.


(6) A támogatási kérelemről a képviselő-testület határozattal dönt.


2. §.


Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


3. §.


Ez a rendelet 2013. december 20-án lép hatályba.




  Völgyi Péter                                                             dr. Hercz Judit

              polgármester                                                                   jegyző




A rendelet kihirdetésre került:

Tornyiszentmiklós, 2013. december.



dr. Hercz Judit

    jegyző





Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
65.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!