nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-30 - 2019-05-30
Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 7/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény 96.§-ban és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


  1. § (1) Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól 7/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Házasság hivatali helyiségben munkaidőn kívül történő megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 20000,-Ft mértékű díjat kell fizetni.

(2) Házasság hivatali munkaidőben vagy munkaidőn kívül hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 50000,-Ft mértékű díjat kell fizetni.”


  1. A Rendelet 4.§ a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


                        „a) hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn túl       bruttó 10000,-Ft,

                          b) hivatali helyiségen kívül, hivatali munkaidőben,

 vagy hivatali munkaidőn túl                                 bruttó 20000,-Ft

eseményenként.”3. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
           Trieblné Stanka Éva Renáta sk.                                       Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                      polgármester                                                                                jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!