nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről

Balatonberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az önálló orvosi tevékenység végzéséről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. A rendelet hatálya


1.§. (1) A rendelet területi hatálya Balatonberény község közigazgatási területére terjed ki. A rendelet több településre kiterjedő ellátás esetén mellékleteiben kijelöli a körzet székhelyét.


  1. A rendelet személyi hatálya kiterjed Balatonkeresztúr község területén működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettség alapján egészségügyi alapellátást végző háziorvosra, fogorvosra, védőnőre, ifjúság-egészségügyi orvosra.


  1. A rendelet tárgyi hatálya alá a rendelet 1, 2, 3, 4, 5. mellékleteiben felsorolt körzetek tartoznak.

2. Az alapellátás körzetei


2.§  A körzetek, a körzet székhelyek és a telephelyek felsorolását

  1. vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet esetén az 1. melléklet,
  2. fogorvosi körzet estén a 2. melléklet,
  3. védőnői ellátás esetén a 3. melléklet,
  4. az alapellátáshoz kacsolódó ügyeleti ellátás esetén a 4. melléklet tartalmazza.


3. Záró rendelkezések


3.§ (1)  A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2008.(VIII.27.) önkormányzati rendelet.Horváth László                               Mestyán Valéria

polgármester                                  címzetes főjegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20-án


Mestyán Valéria

címzetes főjegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Vegyes háziorvosi körzet
10.22 KB
Fogorvosi körzet
10.23 KB
Védőnői ellátás
11.17 KB
Ügyeleti ellátás
11.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!