nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-01 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2017. (III.29.) önkormányzati rendelete
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2017. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló 1/2010. (II. 5.) rendelet módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő- Testületének


3/2017. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete


a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló 1/2010. (II. 5.) rendelet módosításáról


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) - (2) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló 1/2010.(II.5.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:


1.§.


A R. 8. §-ának tartós bentlakásos elhelyezés térítési díjára vonatkozó rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:A tartós bentlakásos elhelyezés térítési díja:


Tartós bentlakásos elhelyezés


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


2.§E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.dr. Novák Anett                                                                   Léránt Ferenc

jegyző                                                                             polgármesterKihirdetve: 2017. március 29.


dr. Novák Anett

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!