nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 - 2020-12-31
Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § c) pontjában és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


  1. Az adó mértéke


  1. § Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.
  2. § A Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 500 Ft.


  1. Záró rendelkezések

3.    § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

4.    § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

  1. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelete,
  2. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete,
  3. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelete,
  4. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2007. (III. 29.) önkormányzati rendelete,
  5. Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 14/1999. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelete,
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 18.

                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!