nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (XII.30.) rendelete
Hatályos:2017-03-28 -tól
Tényő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (XII.30.) rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Tényő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja.


Az adókötelezettség


1. § Az adókötelezettség, az adó alanya, az adó keletkezése és megszűnése tárgyában a Htv. 24. és 25. §-t kell alkalmazni.


Az adó mértéke és megfizetése


2. § (1) Az adó mértéke a Htv. 11. §-ban és 17. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként évente hatezer forint

(2) Az adót minden év március 15-ig és szeptember 15-ig két egyenlő részletben kell megfizetni.


Adómentesség és adókedvezmény


3. § (1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól

a) az a telek, amely a hatályos jogszabályok alapján nem beépíthető,


b) az egyedül élő 80. életévét betöltött magánszemély, vagy házaspár, amelynek bármlyik tagja a 80. életévét betöltötte. Az adófizetési kötelezettség alól a 80. életévét betöltő évtől mentesül a magánszemély.


(2) A Tényő környéki tájegységet szervesen meghatározó, beépítési korlátozás alatt álló pincehelységek (937-897 és 1807 hrsz.) 50%-os kedvezményben részesülnek.


Záró rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a kommunális adóról szóló 2/1995. (V. 10.) Tényő Ör., valamint az ezt módosító 8/1995. (XII. 28.), a 10/1996. (XII. 13.), a 9/1997. (V. 23.), a 15/1997. (XII. 8.), a 6/1998. (IV. 24.), a 9/1998. (IX. 1.), a 3/1999. (III. 1.) és a 11/2002. (XII. 13.) Tényő Ör.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!