nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-26 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról

Nova Község Önkormányzat

Képviselő-testületének


1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete


az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról
Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

következő rendeletet alkotja:
1. § Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati képviselőnek havi bruttó 38.000 Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.2. § (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2017. január hónapra járó tiszteletdíj kifizetése során kell alkalmazni.


(3) Hatályát veszti Nova Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló 17/2014. (X.24) önkormányzati rendelete.


(4) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
                        Lendvai Jenőné s.k.                                                        Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                           jegyző
Kihirdetés: 2017. január 25.             Pallér Edina s.k.

aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!