nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
3/2016 (III.11..)
Hatályos:2016-03-12 -tól
3/2016 (III.11..)
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításárólVérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.11.)

önkormányzati rendelete

Vérteskethely Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vérteskethely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §  A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ (1) Vérteskethely Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi költségvetésének:


         a) tárgyévi bevételi főösszegét:                                                164.252 E Ft-ban

         b) tárgyévi kiadási főösszegét:                                                 164.252 E Ft-ban


állapítja meg.”


2. § A rendelet:


  1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
  2. 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép
  3. 4. melléklet helyébe a 3. melléklet lép
  4. 5. melléklet helyébe a 4. melléklet lép
  5. 8. melléklet helyébe az 5. melléklet lép
  6. 12. melléklet helyébe a 6. melléklet lép4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Vérteskethely, 2016. március 10.
   Tóth János                                                                                 dr. Cserhalmi Antal

  polgármester                                                                                            jegyző    Rendelet kihirdetve: 2016. március 11.                                                                                 dr. Cserhalmi Antal

                                                                                     jegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
61.48 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!