nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2016 (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-12-01 - 2016-12-01
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2016 (XI.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2015. (III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. § A Képviselő-testület a közösségi együttélés szabályairól szóló 4/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.


  1. § Egyidejűleg a közösségi együttélés szabályairól szóló 4/2015. (III.31.) önkormányzati rendelettel kiegészített, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2004.(III. 30.) rendelet 26. §-át és az azt megelőző fejezetcímet hatályon kívül helyezi


  1. § A rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2016. december 2-án hatályát veszti.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!