nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-13 - 2017-09-30
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (V.12.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról


Az önkormányzat képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következőképpen módosítja:


1.§


A R. 40.§. -az alábbi bekezdéssel egészül ki:

40.§. (3) A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási referens munkakörben foglalkoztatott köztisztviselője helyettesíti. Mindkettőjük együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi referens munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő látja el.


Záró rendelkezések


2.§


Jelen rendelet 2017. május 13-án lép hatályba.


Lovászi, 2017. május 11.                           Léránt Ferenc                                                   dr. Novák Anett

                           polgármester                                                            jegyző


Kihirdetve: Lovászi, 2017. május 12.

                                                                                            dr. Novák Anett

                                                                                                   jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!