nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2016 (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-05-26 - 2016-05-26
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2016 (V.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.). Kormányrendelet 43/A §-ban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el


1.§


 1. Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 1.   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
 1. mérlegfőösszegét                       352.660 e Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit                      374.379 e Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait                        243.826 e Ft-ban
 4. költségvetési bevételek

és kiadások különbsége     130.543 e Ft-ban

 1. értékvesztés elszámolás               48.895 e Ft-ban


         határozza meg az 1. melléklet részletezése szerint.


       „(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi elemi költségvetésének

 1. mérlegfőösszegét                        328.140 e Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit                       342.994 e Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait                        219.127 e Ft-ban
 4. költségvetési bevételek

és kiadások különbsége     123.867 e Ft-ban

 1. értékvesztés elszámolás               45.469 e Ft-ban

         határozza meg az 1/A. melléklet részletezése szerint.


 1. A Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ 2015. évi elemi költségvetésének
 1. mérlegfőösszegét                         77.336 e Ft-ban
 2. folyó évi bevételeit                        77.336 e Ft-ban
 3. folyó évi kiadásait                         70.660 e Ft-ban
 4. költségvetési bevételek

és kiadások különbsége        6.676 e Ft-ban

 1. értékvesztés elszámolás                3.426 e Ft-ban

határozza meg az 1/B melléklet részletezése szerint”


 1. A Rendelet 1, 1/A, és 1/B melléklete helyébe a jelen rendelet 1, 1/A, 1/B mellékletei lépnek.


2. §.

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1, 1/A, 1/B. melléklet a 2/2016.(V.25.) önkormányzati rendelethez
58.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!