nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-04-30 -tól
Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

ECSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2014. (IV.30.)


r e n d e l e t e


Önkormányzat 2013. évi zárszámadásrólEcseny község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


Bevételek és kiadások teljesítése


1.§


 1. Ecseny község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés teljesítését 57.432 eFt bevétellel és 52.737 eFt kiadással, ezen belül 55.051 eFt működési bevétellel, 50.349 eFt működési kiadással,  2.381 eFt felhalmozási bevétellel, 2.388 eFt felhalmozási kiadással  az 1.  sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.


 1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány megbontását működési, és felhalmozási igénybevétel szerinti megbontásban a 2/A sz. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 2/B sz. melléklet, a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket a 2/C melléklet tartalmazza.


 1. A bevételek részletes megbontását a 3. sz. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, szakfeladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.


 1. A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 5., 6. sz. melléklet tartalmazza.


II. fejezet


Az önkormányzat vagyona


2. §


 1. A képviselő-testület az  önkormányzat  2013. december 31-i mérleg főösszegét 273.300 e Ft-ban állapítja meg, melyből befektetett eszközök: 266.281 e Ft (költségvetési beszámoló 01.űrlap)- 7. sz. melléklet


 1. A forgalomképes vagyon kimutatását a 8.sz. melléklet tartalmazza.


Költségvetési létszámkeret


3.§


 1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi létszám alakulását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

                                               

III. fejezet


Pénzmaradvány megállapítása


4. §


 1. Az önkormányzatnak  2013. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a                                                     0  eFt kiutalatlan támogatása keletkezett.


 1.  A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 4.358  eFt. (költségvetési beszámoló 29.űrlap)-10.sz.melléklet


5. §

      

Áht. 118.§-a alapján előírt tájékoztatások


 1. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 11.sz. melléklet tartalmazza.


6.§


Az önkormányzatnál adóelengedés nem történt, adókedvezmény adása az év folyamán összesen helyi adóknál biztosított kedvezmény címén: 0 eFt ( fő), továbbá gépjárműadónál mozgáskorlátozottak részére: 0 eFt (     fő)


7.§


Az önkormányzatnak 2013. évben uniós programmal megvalósuló beruházása nem volt.


8.§


Az Önkormányzat által működési és fejlesztési célra átadott pénzeszközöket a 12. számú melléklet részletezi.


9.§


A Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit, és kiadásait mérlegszerű bontásban a 13. sz. melléklet tartalmazza.IV. fejezet


Záró rendelkezések


10. §


 1. A rendelet 2014. április 30. napján lép hatályba.


 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Ecseny, 2014. április 28.   Kőkuti István                                       Göndöcs Edina

                                       polgármester                                                jegyző


Rendelet kihirdetve.


Mernye, 2014. április 30.                                                                                              Göndöcs Edina

                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3.2014 rendelet mellékletei
916.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!