nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-03 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (IV.2.) önkormányzati rendelete
SOMOGYSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/ 2019. (IV.2) önkormányzati rendelete a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Somogysámson Községi Önkormányzat
képviselőtestületének

3/ 2019. (IV.2)

önkormányzati rendelete

a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról


Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380 forint.


2.   §


Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


3.   §


E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


4.   §


Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.


Somogysámson, 2019. április 2.                                    Farkas János sk.                                                                  Dr. Árvai Tibor sk.
                                      polgármester                                                                              aljegyzőZáradék:

A rendelet 2019. április 2. napján kihirdetésre került.


Somogysámson, 2019. április 2.

                                                                                                      


                                                                                                                              Dr. Árvai Tibor sk.
                                                                                                                                     aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!