nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-19 - 2014-06-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2. §

Pedagógiai díj


„Pedagógiai díj” adományozható azoknak a pedagógusoknak, pedagógus családoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, iskolai oktató, nevelő munkában, a tehetséggondozás terén. Magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Kiemelt feladatuknak tekintették az esélyegyenlőség megvalósulását, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. Tekintélyt, megbecsülést szereztek munkájuk során a gyermekek és szülők körében.”


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!