nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-22 - 2017-04-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete
a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 14/2011. (VI.1.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 14/2011. (VI.1.) számú önkormányzati rendelete.

2. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!