nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 6/2017 (III.31.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdésében és 92. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

(1) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátási formaként a következő intézményi térítési díjak kerültek megállapításra:

186 810 Ft/fő/hó.

nappali ellátásért étkeztetés igénybevételével: 4 365 Ft/fő/nap+ étkeztetés.

(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátásokért - figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117. § rendelkezéseire is - a következő ellátott által fizetendő intézményi térítési díjak kerültek megállapításra:

                                                                                                   88 500 Ft/hó.

     nappali ellátásért étkezés igénybevételével:                           440 Ft/ebéd.

     a kiszállítás díja:                                                                    130 Ft/nap.


2. §

E rendelet 2017.április 1. napján lép hatályba, az ezt követő napon hatályát veszti.                 Győriné dr. Czeglédi Márta                                          Dr. Voller Erika

                            polgármester                                                             jegyzőKihirdetési záradék:

Kihirdetve 2017. március 31.                                                                   

                                                                                                                      dr. Voller Erika

                                                                                                                             jegyző     Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!